University of Lausanne

Введення

Прочитайте офіційний опис

УнÑвеÑÑиÑÐµÑ Ðозанни (UNIL) ÑкладаÑÑÑÑÑ Ð· Ñеми ÑакÑлÑÑеÑÑв:

  • ФакÑлÑÑÐµÑ ÑеологÑÑ Ñа ÑелÑгÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñк;
  • ФакÑлÑÑÐµÑ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑв Ñа ÑÑанÑÑзÑка Ñкола Ñк Ñноземна мова;
  • ФакÑлÑÑÐµÑ ÑоÑÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ñа полÑÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñк;

ÐайважливÑÑе знаÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑблÑкаÑÑй Ð·Ð°Ð¹Ð¼Ð°Ñ Ð¿'ÑÑе мÑÑÑе в ÐвÑопÑ, доÑлÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ ÐºÐ»ÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ ÑÐµÐ¼Ð¾Ñ ÑнÑвеÑÑиÑеÑÑ Ðозанни.

Розташування

Лозанна

Faculty of Business and Economics

Address
CH-1015 Lausanne
Лозанна, Во, Швейцарія
Телефон
+41 21 692 33 00

Акредитації

EFMD Equis Accredited